Mnohí z nás to určite poznajú: práca, ktorú vykonávate vám už neprináša radosť a pomaly sa začínate cítiť vyhorení. Každý deň sa musíte premáhať, aby ste vstali z postele a venovali sa činnosti, ktorá vás už nebaví a nevidíte zmysel naďalej v tom zotrvávať. V takom prípade je možné východisko z tejto situácie: začať sa venovať podnikaniu.

coins-1726618_640

Založiť si spoločnosť a začať podnikať je jedna z možností ako sa realizovať a sám rozhodovať o tom, ktorým smerom sa bude vyvíjať váš profesionálny život. V súčasnosti už nemusíte absolvovať náročné a zdĺhavé procesy vybavovania všetkých potrebných náležitostí na založenie s.r.o. ako to bolo donedávna, dnes máte možnosť kúpiť si ready made spoločnosť, čo je vlastne sro na predaj 41business firma pripravená na okamžité fungovanie. Firmy ready made sa zakladajú iba za účelom následného predaja záujemcom o podnikanie. Existuje viacero skupín týchto spoločností, a to podľa toho, či sú novozaložené alebo už majú svoju históriu, či sú platiteľmi DPH alebo nie a tiež podľa druhu podnikania. Na podnikanie sú pripravené takmer okamžite po podpise všetkých potrebných dokumentov.

Výhody týchto spoločností:

-základné imanie už majú splatené

-majú už pridelené IČO aj DIČ

-sú už pripravené na rýchly prevod

-zmluvne garantujú nulové záväzky

-všetky dokumenty pripravuje advokát

contact-us-2355449_1920

Platba za ready made je súhrn za tieto úkony:

-zmeny predmetu podnikania, teda zúženie alebo rozšírenie

-akékoľvek zmeny v názve spoločnosti, sídla, spoločníka či konateľa

-prevod obchodného podielu a zmluvu o ňom

-úplné znenie spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny)

-zápisy zmien v OR a zaplatené súdne poplatky

-získanie súhlasu vlastníka s umiestnením sídla s.r.o.

Záujemca o kúpu takejto spoločnosti získa firmu, ktorá môže takmer okamžite začať s činnosťou bez nutnosti zdĺhavého riešenia všetkých náležitostí, s ktorými by sa inak nový spoločník či konateľ musel trápiť.