Likvidácia všetkého dobrého

Dáme si dnes trochu kultúry to je ako o móde všestranná niekedy aj trochu zložitá. Ale zaujímavá ale krásna. Išla by som na nejaké kultúrne podujatie ale samej sa mi nechce ísť je to také otupné. Pôjdem sa naobedovať a potom na poštu pre balík. My tu máme Kultúrny dom aj tento víkend bola svadba …