Krtko veľmi rád preorie záhradku, spraví si rôzne chodbičky, cez ktoré potom vyjedá a vyhľadáva hmyz. Kanalizácia je niečo podobné ako tieto krtove chodbičky. Pod zemou máme poprepletané rôzne chodby, v ktorých sa skrývajú splašky a odvádzajú sa preč z našich domov a príbytkov. Hoci žiadneho krtka by sme v týchto kanalizačných šachtách, rúrach nenašli, utkvel nám v pamäti práve názov krtkovanie, čo môžeme nazvať ako nejaké čistenie týchto priestorov. Možno je to v dôsledku toho, že aj krtko si čistí svoje chodbičky od rôzneho hmyzu a iných škodcov, ktorých nemá v láske. Práve aj kanalizačné rúry by mali byť dôkladne čistené, či už preventívne alebo práve v dôsledku toho, že sa upchávajú. Potom môžu spôsobiť nemalé problémy, keď sa upchajú a začnú sa nám vracať zvyšky všetkého spláchnutého do kanalizácie naspäť do domu.

mole-13299_1280

Kanalizácie sú vedené a naťahané tak, že ich bežný človek ani nevníma vo svojom okolí. Maximálne si môžeme všimnúť, že sa na chodníkoch a cestách nachádzajú poklopy od kanalizačných rúr, či šácht. Viac sa s týmito vecami nezaoberáme, kým nemusíme. Pokiaľ si kanalizácia vykonáva svoju prácu tak ako má, tak nemáme dôvod sa nad ňou nejako špeciálne zamýšľať. Horšie sú už situácie, keď sa to vymkne spod kontroly a kanály vytekajú po cestách i necestách a my vidíme, že pravidelné a preventívne čistenie (krtkovanie) kanalizácii by malo zmysel. Riešiť už tieto problémy je oveľa nákladnejšie ako im predchádzať.

molehill-231386_1920

Krtko si robí svoju prácu tiež preventívne a vlastne na margo jeho hladu. No, chodbičky si vytvára naslepo a nevie, či tam nejaký hmyz nájde. Preto si aj vy nechajte prekrtkovať svoje kanalizácie a kanalizačné rúry, či šachty preventívne. Nikdy neviete, či už zajtra nebude neskoro a vy budete musieť potom riešiť havarijný stav a s tým spojené komplikácie, náklady a váš stratený čas, ktorý vám nikto nikdy už nevráti.