Aby ste so svojou obchodnou spoločnosťou mohli legálne podnikať, musí byť táto zapísaná v Obchodnom registri. Pri jej zápise je zároveň potrebné k nej zaregistrovať aj firemné sídlo.

V takomto prípade nemusí ísť o registráciu sídla, v ktorom sa podnikateľská činnosť vykonáva, ale zaregistrovať sa sem môže prakticky akákoľvek nehnuteľnosť, bytové aj nebytové priestory, v ktorých vás bude možné kontaktovať a kam vám bude zasielaná firemná pošta. Ak ide o priestory v prenájme, ktoré chcete zaregistrovať, musíte získať povolenie od majiteľa. Ako firemné sídlo môžete zaregistrovať byt, dom, kanceláriu alebo inú nehnuteľnosť.

Kľúč od domu

Ktoré riešenie zvoliť?

Najznámejším riešením je práve zaregistrovanie kancelárskych priestorov, hoci nie každý nimi disponuje. Cena za prenájom kancelárie nie je nízka a obzvlášť ak je umiestnená niekde v centre hlavného mesta. Ako ale odznelo, zaregistrovať sa môže napríklad aj adresa bydliska, hoci toto so sebou prináša aj isté nevýhody. Výhodou síce sú nulové poplatky, nevýhody však následne súvisia so stratou súkromia a s tým, že obchod sa začne miešať dokopy so súkromným (a rodinným) životom. V poštovej schránke sa bude pravidelne nachádzať firemná pošta, obchodní partneri a daňoví kontrolóri budú musieť chodiť k vám domov a čakať vás na chodbe alebo na terase.

Notebook, podanie rúk

Nijaké z týchto riešení vám nevyhovuje?

Nie ste sami! Toto je dôvod, prečo začínajúci ale aj skúsení podnikatelia prejavujú záujem o virtualne sidlo Ezmluva. Takéto sídlo a respektíve tiež lukratívnu adresu, ktorú budú môcť zaregistrovať do OR SR v takomto prípade získajú za nízky mesačný poplatok (cca 15 eur). Spolu s tým získajú aj doplnkové korešpondenčné služby, sekretariát na konkrétnej adrese bude prijímať vašu firemnú poštu a preskenovanú ju pošle na váš email. V prípade, ak prídu na návštevu obchodní partneri, poskytovatelia virtuálneho sídla vám vedia okamžite zabezpečiť konferenčnú miestnosť. A pravdepodobnosť kontroly štátnych orgánov je v tomto prípade veľmi nízka.